Η  Ψυχοθεραπεία  είναι μια διαδικασία εξέλιξης ή

αλλιώς προσωπικής ανάπτυξης των ανθρώπων, που επιθυμούν να κατανοήσουν τον εαυτό τους και να αναπτύξουν δεξιότητες καλύτερης διαχείρισης της ζωής και του περιβάλλοντός τους, οικογενειακού, κοινωνικού, επαγγελματικού. 

 

Χωρίς την απαραίτητη, ωστόσο, συναισθηματική κατανόηση, που αποκτάται μέσω της θεραπευτικής σχέσης, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να νιώσει την απαραίτητη ασφάλεια, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις πιθανές προσωπικές του δυσλειτουργίες και να τροποποιήσει τα νοητικά του σχήματα, τις πεποιθήσεις και φυσικά την συμπεριφορά του.  

 

Αξιοποιώντας τα μοντέλα της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας αλλά και τεχνικές άλλων σύγχρονων ψυχοθεραπευτικών κατευθύνσεων μαζί, μπορούμε να χαρτογραφήσουμε, να κατανοήσουμε και να τροπoποιήσουμε δυσλειτουργικά σχήματα, έτσι ώστε να αποκτήσετε καλύτερο έλεγχο της ζωής σας. Να μεταμορφώσετε την όποια ‘εξελικτική κρίση’ σε μια ‘επικοδομητική εμπειρία’.

Κάθε κρίση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης

02-DSC04893-LOW_edited.jpg

Σοφία Συμιδαλά, MSc, MBA

MSc Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία

Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

MBA Educational Leadership, UCL