top of page
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

H Σοφία Συμιδαλά πραγματοποιεί συνεδρίες σε ενήλικες, αξιοποιώντας τα μοντέλα των σύντομων θεραπειών της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής (Cognitive Behavioural Therapy - CBT) και των πιο μακρόχρονων θεραπειών της Θεραπείας Σχημάτων (Schema-Focused Therapy - SFT) και της Τραυματοθεραπείας με τη μέθοδο Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).. Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί εμπεριέχουν πρακτικές διαχείρισης του άγχους με Eνσυνειδητότητα (Mindfulness-Based Cognitive Therapy - MBCT). Εξειδικεύεται σε προβλήματα άγχους και συναισθηματικές διαταραχές, καθώς και σε προβλήματα σχέσεων.

Έχει εξειδίκευση για:

 • Συναισθηματικές Διαταραχές

 • Διαταραχή Πανικού & Αγοραφοβία

 • Άγχος και φοβίες

 • Συμβουλευτική γονέων

 • Διαχείριση Θυμού

 • Προβλήματα σχέσεων

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ 

Η συμβουλευτική εφήβων (14-19) αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των ενδιαφερόντων της. Με μια μακρόχρονη εμπειρία σε εφηβικό πληθυσμό, αναλαμβάνει την υποστήριξη εφήβων με στόχο να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν το πιθανό άγχος ή τις συναισθηματικές δυσκολίες, εντοπίζοντας και εξετάζοντας δυσλειτουργικές σκέψεις και συμπεριφορές. Χρησιμοποιώντας το βασικό εργαλείο της Γνωσιακής Συμπεριφορικής θεραπείας (CBT) - τη λογική και τα δεδομένα - στόχος είναι να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και αποδοχής έτσι ώστε ο έφηβος να μπορέσει να διαχειριστεί τις όποιες δυσκολίες και να αποκτήσει ψυχολογικά εργαλεία προκειμένου να σχεδιάσει τη ζωή του αξιοποιώντας τις δυνατότητές του στο έπακρο.

Έχει εξειδίκευση για:

 • Άγχος – Συναισθηματικές Δυσκολίες

 • Προβλήματα Συμπεριφοράς

 • Διάσπαση προσοχής / Υπερκινητικότητα

 • Διαταραχές Διατροφής

 • Προβλήματα Αυτοεκτίμησης

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Εκτός από την δυνατότητα ψυχοθεραπείας στο γραφείο που διατηρεί στην Κηφισιά, υπάρχει και η δυνατότητα Ψυχοθεραπείας μέσω τηλεματικής. Η συγκεκριμένη διαδικασία, που πραγματοποιείται διαδικτυακά, προσφέρει τη δυνατότητα στον θεραπευόμενο να επιλέξει από πoιο περιβάλλον επιθυμεί να συναντήσει τον θεραπευτή του. Με βάση τη βιβλιογραφία, η θεραπεία από απόσταση, προϋποθέτει κάποια διαγνωστικά κριτήρια, τα οποία ελέγχονται από την θεραπεύτρια στο πρώτο ραντεβού. Τα επιμέρους θέματα συζητούνται με τον θεραπευόμενο.

Τι είναι η Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία (CBT);

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία (Cognitive – Behavioural Therapy - CBT) είναι μια από τις πιο γνωστές και αποτελεσματικές μεθόδους ψυχοθεραπείας. Στόχος της θεραπείας είναι ο θεραπευόμενος/η να αναγνωρίσει δυσλειτουργικές σκέψεις και συμπεριφορές, έτσι ώστε να μπορέσει τις όποιες προκλήσεις, να τις ερμηνεύσει ρεαλιστικά και να τις αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αν και η συγκεκριμένη θεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική και σε ένα εύρος ψυχολογικών δυσκολιών (πχ. Διαταραχές Άγχους και Κατάθλιψη), αποτελεί επίσης αποτελεσματικό εργαλείο, για οποιονδήποτε επιθυμεί  να γνωρίσει καλύτερους τρόπους διαχείρισης καταστάσεων που επιφέρουν ‘στρες’. Συνήθως, απαιτεί πολύ λιγότερες συνεδρίες σε σχέση με άλλες μορφές ψυχοθεραπείας και ακολουθεί ένα δομημένο πρωτόκολλο. 

Tι είναι θεραπεία Ενσυνειδητότητας μέσω Γνωσιακής θεραπείας (MBCT); 

Θεραπεία Ενσυνειδητότητας μέσω γνωσιακής θεραπείας (Mindfulness Based Cognitive Therapy - MBCT) έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει ανθρώπους που βιώνουν χρόνιο ‘στρες’ και θλίψη. Συνδυάζει τεχνικές της Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας με τεχνικές Διαλογισμού. Ο στόχος της θεραπείας, είναι ο θεραπευόμενος/η να αποκτήσει επίγνωση της καθημερινότητάς του και να καλλιεργήσει θετικά αισθήματα  προς τον εαυτό του και τους άλλους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει βασιστεί στο πρόγραμμα του Jon Kabat-Zinn. 

Τι είναι η θεραπεία Σχημάτων (SFT); 

Θεραπεία Σχημάτων (Schema-Focused Therapy-SFT), έχει αναπτυχθεί από τον Jeffrey E. Young για να υποστηρίξει ανθρώπους με Διαταραχές Προσωπικότητας. Συνδυάζει τεχνικές διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως, για παράδειγμα, τεχνικές της Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας, της Ψυχανάλυσης και της Θεραπείας Δεσμού. Στόχος της θεραπείας είναι ο θεραπευόμενος/η  να αναγνωρίσει και να τροποποιήσει δυσλειτουργικά σχήματα που προέρχονται από αρνητικές εμπειρίες ή συναισθηματικές ελλείψεις της παιδικής ηλικίας. 

Τι είναι η τραυματοθεραπεία με την μέθοδο EMDR;

Η τραυματοθεραπεία με την

μέθοδο EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)είναι μια θεραπευτική μέθοδος επεξεργασίας των τραυματικών αναμνήσεων /εμπειριών καθώς και των δυσλειτουργικών σκέψεων και συναισθημάτων, τόσο σε επίπεδο ψυχολογικό όσο και σε νευροφυσιολογικό. Mε άλλα λόγια στόχος μας είναι μέσω της συγκεκριμένης θεραπευτικής μεθόδου να αποκτήσετε επίγνωση σε σχέση με το πως οι τραυματικές αναμνήσεις μπορεί να επηρεάζουν τις αντιδράσεις σας στο παρόν, να μετατρέψετε την τραυματική σας εμπειρία σε λειτουργική και τέλος να εγκαθιδρυσετε λειτουργικά μοτίβα συμπεριφοράς για το μέλλον. Το EMDR αξιοποιεί την Ψυχαναλυτική προσέγγιση μέσω του ελεύθερου συνειρμού αλλά και την μέθοδο της Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας μέσω της χρήσης νοερών εικόνων και την αναγνώριση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων. Αποτελεί μέθοδο ατομικής ψυχοθεραπείας και απαιτεί συγκεκριμένη εκπαίδευση και κλινική εμπειρία από μεριάς του θεραπεύτριας. Το  EMDR εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μετατραυματικού στρες (PTSD), φοβιών και διαταραχών πανικού, χρόνιων πόνων ή ασθενειών, άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς και σημαντικών απωλειών. Η συγκεκριμένη θεραπεία έχει θεμελιωθεί από την Francine Shapiro.

bottom of page